0

NÖRO EĞİTİM

NÖRO İLETİŞİM TEMELLİ EĞİTİM

“NİTE” ile Nitelikli  Bir Eğitim

“Eğer bugün, dün öğrettiğimiz gibi öğretiyorsak, çocuklarımızın geleceğinden çalıyoruz” J. Dewey

NİTE’LİKLİ EĞİTİM NEDİR?

Kaliteli eğitim sunan, marka bir kurum için, öğretmen niteliği eğitim bileşenlerinin en önemlilerindendir. Eğitim ve öğretim sürecinin kalitesini ve öğrenci başarısını doğrudan etkileyen  bu bileşenler  için  yeni nesil öğrenme kapsamında geliştirilmiş  öğretmen eğitim programı  NİTE,  eğitim kuramlarında çalışan eğitimcilerin, 

 • İnsandaki nöro öğrenme sistemlerini bilmesi,
 • İnsandaki meta programları “insanı tanımanın kısa yol tuşları” ile öğrenmesi,
 • Öğrenci davranış biçimlerini ve tutumlarını anlaması,
 • Öğrenci ile uyum-bağ kurması gibi konularda  farkındalık oluşturması sağlanmaktadır.

Bu farkındalıkla;

1.Öğrenciye bilişsel esneklik kazandırılarak eğitimde bireyin kendinin farkında olması, alternatif çözüm yollarının ve seçeneklerini tercih edebilmesi, yeni durumlara karşı esnek olması ve bu durumlarda kendisini yetkin olarak hissetmesinin sağlanması.

2.Eğitimcilerin, öğrencinin öğrenme  sürecine etkin olarak katılmaları, dikkatlerini konuya odaklamaları, etkili ve verimli öğrenme stratejilerini kullanmaları.

3.‘Nite’likli bir iletişimle öğrenme kalitesinin arttırılması ve mutlu bir öğrenme ikliminin oluşturulması hedeflenmektedir.

NİTE’NİN DAYANDIĞI TEMEL PRENSİP NEDİR?

Nöro İletişim Temelli Eğitimin, insanın özü, davranış biçimleri, iletişim tarzı gibi kişiyi doğru tanımlama, kişiye özel doğru iletişime geçme, uygun dil kullanma, motivasyon kaynağını tespit etmek gibi öncelikli yaklaşımların her bireyde bilişsel farkındalık ve  esneklik, beceri gelişimi, yüksek bir motivasyon, multi-disipliner öğrenme ve duygusal yetkinlik oluşturduğu temel ilkesine dayanmaktadır.

                                        

NÖRO İLETİŞİM TEMELLİ  EĞİTİM’ SEMİNERİ  HANGİ SORULARA  CEVAP VERİR?

 • Öğrenme süreçlerinde beynin bilişsel işlevleri nelerdir? Öğrenme nasıl gerçekleşmektedir?
 • Algı nedir? Düşünce ve Algı nasıl oluşmaktadır?
 • Bilinçaltı nedir? Bilinçaltının öğrenmeye etkisi nedir? Bilinçaltı düzeyde öğrenme nasıl olmaktadır? 
 • Bilişsel esneklik nedir ve nasıl oluşturulur?
 • Kalıcı hafıza nasıl oluşturulur? Uzun süreli bellek nasıl etkin hale getirilir?
 • İnsandaki meta programlar, temsil sistemi, motivasyon yönü, düşünce biçimi, odak noktasını nasıl tespit edilir? İnsan tanımanın kısayol tuşları nelerdir?
 • Öğrencinin öğrenme yöntemi nedir? Hangi yöntemle daha etkin öğrenir?
 • Öğrencinin bireysel öğrenme modellemesini oluşturulması nasıl yapılır?
 • Öğrencinin iletişim ve davranış kalıplarının ortaya çıkarılması nasıl gerçekleştirilir?
 • Etkin Öğrenci-Öğretmen etkileşimi nasıl gerçekleşir? Etkin bir iletişim gerçekleştirme stratejileri nelerdir?
 • Bilinçaltı düzeyde uyum nasıl kurulur?
 • Motivasyon ve hedefler için iyi bir yönlendirme nasıl olmalıdır?

 

 

Children in Kindergarten setting

 

 • NİTE (NİTE’LİKLİ EĞİTİM) SEMİNERİNİN KAZANIMLARI

Öğrenme, hafıza ve beyin arasındaki ilginç ilişkiyi keşfetmek,

Beynin etkin çalışma prensiplerini öğrenerek hızlı, etkin, kolay ve kalıcı öğrenmenin sırlarını kavramak,

Bilişsel esneklik kazandırılarak bireyin kendinin farkında olması, alternatif çözüm yollarının ve seçeneklerini tercih edebilmesi, yeni durumlara karşı esnek olması ve bu durumlarda kendisini yetkin olarak hissetmesinin sağlanması.

Bilginin algılanması, işlenme şekli, kayıt edilmesi ve hatırlanması gibi öğrenmedeki temel süreçleri ‘NİTE’ ile bilmek, eğitimcinin bireyde çok daha etkin bir öğrenme ile başarılı bir eğitim gerçekleştirmek,

Hızlı insan tanıma sistemleri ile birey hakkında en hızlı ve doğru tanımlamayı yaparak öğrenci ile doğru ve etkin bir iletişim kurmak,

Öğretmenlik, eğitmenlik vb. meslekleri yapan kişiler için eğitim-öğretim becerilerini üst seviyeye taşıyarak, kişilere rehberlik etme süreçlerinde daha verimli ve etkin olmalarını sağlamak,

Doğru iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu eğitim  öğrenme süreçlerinde, öğrenme, algılama, yorumlama ve davranış biçimi seçeneklerimizdeki gelişimi etkilemek,

Öğretmen ve Eğitim çalışanlarında yüksek içsel motivasyonu sağlamak

Öğrenci ve eğitimcilerde içsel dönüşümleri için ‘Yeniden çerçevelendirme’ ve ‘Olumlama’  yapmalarını sağlamak

Bireyin zihinsel olarak gelişmesi, kendini bilme ve kendini denetleme gibi üst düzey zihinsel etkinliklerinin artması.

 

Related Posts

Leave a Reply