0

NÖRO EĞİTİM

NÖRO İLETİŞİM TEMELLİ EĞİTİM

neyi amaçlamaktadır?

“Eğer bugün, dün öğrettiğimiz gibi öğretiyorsak, çocuklarımızın geleceğinden çalıyoruz” J. Dewey

Bu eğitim programı; öğretmenin, insandaki meta programları  öğrenmesi  “insanı tanımanın  kısayol tuşları” ile  öğrenci  davranış  kalıplarını ve alışkanlıklarını kavraması,   öğretmenin öğrenci ile uyum- bağ kurması, onlarla daha etkin bir iletişime geçmesi, öğrencinin tüm yaşamsal alanında  öğrenme ve eğitim süreçlerini daha  etkin hale getirmesini amaçlamaktadır.

Öğretmeninnöro iletişim sürecinde  uygulayacağı yöntemler  ile  öğrencinin kendi davranış modellemesini oluşturması hedeflenmektedir. Bu yöntemde eğitimci; Milton  dil kalıpları   kullanımı , motive etme  stratejisi, Smart hedef belirleme yöntemi ve meta sorular gibi inovatif  yaklaşımları değerlendirmektedir. 

Nöro İletişim Eğitimi,  insanları etkileyen iletişim biçimlerini ve neyin öğrenilmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede etkin olduğu  gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde etkin olmayı sağlamaktadır.

Bumodelin iki genel amacı bulunmaktadır.

1.Öğretmenlik, eğitmenlik vb. meslekleri yapan kişiler için, iletişim, eğitim-öğretim becerilerini üst seviyeye taşıyarak, kişilere rehberlik etme süreçlerinde daha verimli ve etkin olmalarına  destek olmak.

2. Etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu varsayımların doğruluğundan yola çıkarak, dünyayı algılama, yorumlama ve davranış biçimi seçeneklerimizdeki gelişimi sağlamaktır.

‘EĞİTİMDE NÖRO İLETİŞİM’SEMİNERİ  HANGİ SORULARA  CEVAP VERİR?

  • Beynimizin Bilişsel yapısı nasıldır?  Öğrenme nasıl gerçekleşmektedir?
  •   Algı nedir?  Düşünce ve Algı  Nasıl oluşmaktadır?
  • İnsandaki meta programlar, temsil sistemi, motivasyon yönü, düşünce biçimi, odak noktasını nasıl tespit edilir?   “insan tanımanın kısayol tuşları nelerdir?”
  • Bilinçaltınedir?  Bilinçaltının Öğrenmeye etkisi nedir?  Bilinçaltı düzeyde  öğrenme nasıl olmaktadır?
  • Öğrencinin öğrenme yöntemi nedir?  Hangi yöntemle daha etkin  öğrenir?
  • Öğrencinin bireysel öğrenme modellemesini oluşturulması nasıl yapılır?
  • Öğrencinin iletişim ve davranış kalıplarının ortaya çıkarılması nasıl gerçekleştirilir?
  • Etkin Öğrenci- Öğretmen etkileşimi nasıl oluşturulur? Etkin bir iletişim gerçekleştirme stratejileri nelerdir?  Bilinçaltı düzeyde uyum nasıl kurulur?
  • Motivasyon ve hedefler için iyi bir yönlendirme nasıl olmalıdır?

SEMİNER  İÇERİĞİ

Beynimizin ve bilinçaltımızın çalışma sistemi

Bilinçaltıimajinasyon(hayal) ve algı.

 Hızlı öğrenci  tanıma sistemleri  “İnsan tanıma kısayol tuşları”

Uyum- bağ oluşturma ve Etki

 Öğrenci ile etkin iletişim.

Öğretmenin marka değeri.

Öğretmenin konumu.

 SMART hedef oluşturma  ve  Pro-aktivite

Etki alanı, ilgi alanı.

Eğitimde  imajinasyon

Nlp  uygulaması ve rahatlama

Related Posts

Leave a Reply