0

ETKİN DİNLEME

Sözcüklerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.  Konfüçyüs.

    Birbirimizi dinlemek kurabileceğimiz en güzel köprüdür.

Kendini doğru ifade edebilmek ve etkin bir iletişim kurmak, bu yüz yıl insanının en önemli gereksinimlerinden. Maalesef iletişim araçlarının çok fazla artması ve gelişmesine rağmen insanlar  arası nitelikli iletişim giderek  azalmaktadır.

Eğer harika bir iletişim, çok güzel bir diyalog için iletişime açık bir insan olarak  size, kendinizi çok iyi ifade etmeniz kadar  etkin bir yol olduğu söylense hemen ne yapmak isterdiniz? Cevabınız: hemen öğrenmek isterim ise bu yazıya devam edebilirsiniz.

Biliyoruz ki gerek özel hayatımızda gerekse iş hayatımızda , özel ilişkilerimizden tutun da  iş hayatında çalışma ortamından satış pazarlamaya  kadar hepsinde iletişim kalitemizi yükseltmek ve harika bir etkileşim için dinlemek çok büyük önem ifade etmektedir.

Etkin olmak, değerli olmak, güvenilir olmak ve sevilen bir insan olmanın önemli sırlarından biri de iyi bir dinleyici olabilmektir. Biliyoruz ki bir insanın iç dünyasına misafir olmanın yolu doğru dinlemekten geçer. İnsanlara göstereceğimiz nezaketin en güzeli dinlemektir değil mi? İnsanlar dinledikleri  insanları değil, konuştuğu zaman kendi anlattıklarını dinleyen kişilikleri daha yakın hissederler. Bu zamanda belki de  birbirimize vereceğimiz en önemli ve değerli şey; dinlemektir. Dinlemek bu kadar önemli ise  gerçekten bizler dinlem ile ilgili ne düşünyoruz? Örneğin biz  iyi bir  dinleyici miyiz?

İnsanların bir kısmı biz konuşurken bizi  dinlemekle değil, söylediklerimize  cevap hazırlamakla meşguller.

Peki dinlemek nedir?

Dinlerken ne olur, dinleme dört aşamadan oluşan  bir süreçtir.  Dinlerken bizler, önce mesajı duyarız, yorumlarız, değerlendiririz ve cevap veririz.

Dinleme, çogumuzun eksik bildiği bilgiler içermektedir.  Örneğin biz iyi bir iletişim için kelimelerin en belirleyici etkiyi oluşturduğu düşünmekte  olabiliriz;  Oysa bilimsel çalışmalar bize iletişimin %7si sadece sözcüklerden oluşurken,  %38’i ses ve vurgulardan,  % 55 ise beden dilinden oluştuğunu söylemektedir. Bu bilgi dinlemenin önemini ve dinlemenin nasıl olması gerektiği ile ilgili bize çok önemli bilgi vermektedir.

İyi bir dinleme için nasıl davranmalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz?

Dinleme yaparken öncelikle bir dinleme tarzınızın olması gerekir, arkadaşı dinlemekle bir iş görüşmesindeki dinlemek tamamen farklı bir tutum gerektirir. Bunun için dinleme nedenimizi tespit edip ona göre bir dinleme tarzı belirlememiz gerekiyor. Niçin diniyoruz. Empati için mi ? iş için mi? Yoksa muhabbet  için mi? Buna karar verdikten sonra uygun dinleme tarzını belirleyip muhatabımızla iletişime geçmenin artıları çok daha fazla olur.

 Umutmayalım!  Dinlemek, insana saygı duyduğumuzu gösteren en güzel davranışlardan biridir.

Etkin bir dinleme için “Fil kulağı” dediğimiz çok iyi bir dinlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu dinlemeyi yaparken “Zürafa kalbi” dediğimiz kocaman bir kalple dinlemekte  bize çok daha fazla katkı sağlar. Kişiyi kendi konumunda kabul etmek, itham ve yargılamadan dinleyebilmek konuşurken ses, mimik veya beden dilimizle geri bildirim göndermek dinlemenin temel gereksinimlerindendir.  Özetle bahsettiğimiz  söz-ses ve beden dili ögelerinin tamamını  aktif dinleme alanı içinde bulundurmamız gerekir.

Dinlerken kendi konumunu ve konuşanın konumunu iyi belirlemekte önemli. Örneğin, dinlerken duyduklarımızı  çok fazla içselleştirmek, duyduklarımıza   ilgisiz kalmak veya hemen teselli vermek  konumumuzla ilgili yapmamamız gerekenlerdendir.  Kendi gündemimizi  konuşmaya dahil etmeden, empati yapıp  soru sormak  ve geri bildirim göndermek  bizim çok iyi bir dinleyici olmamızı sağlar.

İyi bir dinleme için neler yapmamız gerektiği kadar neler yapmamamız da önem ifade etmektedir.

İyi bir dinleme için neleri yapmamamız gerekir?

Aslında dinlemek kolay bir süreç değil, çünkü insan beyni dakikada en az binlerce işlem yapmaktadır. İnsan  konuşma ve düşüncesini sözlü ifade etme kapasitesinden on katı daha fazla   dinleme kapasitesine sahiptir. Bu nedenle dinleme yaparken  insan beyni, kapasitesinin  boş kalan alanları ile aynı anda kendi ile ilgili veya  başka şeyleri düşünerek  tamamlama yapar.  Bu boşluk doldurmalar  , örneğin yorumlama, yargılama ve çözüm arama .sadece karşıdakinin söylediklerini kendi deneyim ve düşünceleri ile  bağdaşlaştırmak gibi olabilir. Bunlar dinleme kalitesini düşürür.

Bu ifade ve cümlelerden  sonra anlıyor ve ifade ediyoruz ki;

Dinleyebilmek, insanda duygusal olgunluk gerektiren durumdur. İnsanlara kendilerini ifade etme fırsatını verme onlara yapabileceğimiz nadide güzelliklerdendir.

Related Posts

Leave a Reply