0

Koçluk Nedir? Niçin Koçluk

Herkes kendi hikayesinde başrol olmak ister.

İnsan kendi iç bütünlüğü ve enerjisi ile uyumlu ve dengeli doğar.  Yaşamda insanın kendisine kendi enerjisi kadar  özel ve anlamlı başka bir enerji az bulunur. Bu nedenle günümüzde araştırmalar insanın bu potansiyel enerjisini maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Koçluğun temel amaçlarından biri de  insanın pozitif potansiyelini maksimum seviyeye çıkarma bulunmaktadır. Biliyoruz ki  insan bunu en güzel  kendi içsel enerjisi ile gerçekleştirebilir.

Eğer bir gün kendinizi yeniden farklı bir açıdan değerlendirmek, farklılıklarınızın farkında olmak, hayatınızda daha mutlu bir renk yakalamak, gelecekle ilgili resimlerinizdeki flu alanları netleştirmek isterseniz ve bunu nasıl yapacağınızı tam olarak bilemiyorsanız, bunun için bu konularda sizinle birlikte yolculuk yapacak birine ihtiyaç duyarsanız. İşte sizin aradığınız tam anlamıyla bir “koç” demektir.

Niçin bir koçu tercih edelim? Koçluğu farklı kılan özellikler nelerdir? gibi sorulardan önce koçluğun ne olduğu ve ne olmadığından başlamanın daha iyi olacağı kanaatindeyim.

Koçluk; bireyin içsel yolcuğuna eşlik edebilmektir. Koçluk, İnsanın var olan potansiyellerinin farkına varmasını sağlayan ve bu farkındalıkla ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanmayı kapsayan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Peki, koç bunu nasıl yapar? Doğru ve güçlü sorular sorarak insanda farkındalık oluşturma ve netleştirme sağlayarak yapar.

Koçlukla bu nasıl başarılır? Aslında başarının mimarı koç değil kişinin tamamen kendisidir. Koçluk bir anlamda sizin potansiyelinizde olan ışığınızı ayna gibi tekrar size yansıtarak kendi ışığınızın sizi aydınlatmasını sağlamaktır. Koçlukta başarın sırrı insanın kendisidir. Bu nedenle etkin ve uzun süreli bir etkiye sahiptir. Koçlukta hikayenin kahramanı her zaman insanın kendisidir.

Bir koç ile çalışmaya başladığımızda ne olur? Koçla birlikte çalışmak, kişinin kendi hislerine, düşüncelerine, inançlarına dışardan bir gözle bakabilmeyi, kendine ve gelişimine yeniden farklı açılardan değerlendirme yapabilmeyi sağlar. Koç; düşündürür, aracılık eder, düşünce ve hisleri arasında olumlu bir katalizör görevi görür.

Koçluğa değişimin adresi diyebiliriz. Koçluk, insanların yürümek istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, bu seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını ve  olmak istedikleri yere onların ulaşmalarına  destek olan  profesyonel bir sistemdir. Koçluk, bireyin şimdiki mevcut durumu  ile   gelecekte  olmak istedikleri duruma  ulaşmaları  için kişinin neler yapabileceği  üzerinde durmaktadır.

Koç değişim ve gelişimi nasıl yapar?

Koçluk; bir koçun yaklaşımında uygun ve doğru olan nedir? İyi giden pozitif yanlarımız nelerdir? Geliştirmek istediğimiz yönümüz nedir? İstenene ulaşmak için gereken nedir? sorularına dayanır. Bu hedef ve amaçlarınızın size uygunluğu, gerekliliği, önemi ve önceliği gibi konuları  düşündürüp  onları netleştirme için güçlü sorular sorar.

Koçluk görüşmenin kalitesini ve başarısını belirlemede bazı temel koçluk yetkinlikleri mevcuttur. Bunlar; aktif dinleme, güçlü sorular sorma, direkt iletişim ve koçun varlığı gibi yetkinliklerdir. Koçun görüşme esnasında dinleme yaparken aktif dinleme için, bütünsel bir dinlemeyle birlikte dinlediğini iyi bir yansıtma yapabilmesi, anlatılanlara kendi gündemini katmadan doğru çözümlemelerde bulunması gerekir. Koçluğu mentör, danışman ve arkadaştan farklı kılan özelliklerden biri de bu dinleme ve soru sorma yöntemidir. Çok iyi (Fil kulağıyla) dinleyip çok güçlü sorular sormak kişiye kendi yolculuğunu yapmasında ona katkı sağlar ve en önemlisi iletişime geçerken “direkt iletişim” kurar. Koç, açık bir iletişimde dinlerken anladıklarını yargısız bir değerlendirme ile geri dönüt yapar,  diğer yandan haklılık iddia etmeden  ve ekleme yapmadan iletişime devam etmek  koçun temel yaklaşımlarından biridir.

Diğer bir konu da, koçun varlığıdır. Örneğin; bir arkadaş kendi bilgi ve birikimini arkadaşına aktarırken koç, kişinin potansiyelinde olan bilgi ve donanımların farkındalığını ortaya çıkarır. Koçlukta; koçla danışan aynı ve eşit konumdadır. Koçun bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Koçluk süreci boyunca varlık gösterir ve esnek olur, içinde bulunulan zaman  ve duruma göre  yol alır.

Koçluk pozitif odaklıdır. Geçmişin olumsuzlukları, pişmanlıkları koçluk görüşmesinin gündemi olamaz. Koçluk olumlu duygu ve hisleri esas alır, yani neyi istemediğimiz değil neyi istediğimiz üzerine işleyen bir süreçtir.

Özetle,

Bir değişime ihtiyacınız olduğunu düşünüyor,

Bu değişim yolculuğuna bir koçla devam etmenin daha güzel olacağını inanıyor,

Bunu doğru ve uygun bir yöntemle nasıl yaparım? diye kendinize soruyorsanız.

HARİKA BİR YOLDASINIZ… ve  BİLİNİZ  Kİ  siz bekleyen bir koç her zaman vardır.

Unutmayalım! Kendine ve değişime inan insana zorluk başarı için  sadece bir basamaktır.

Related Posts

Leave a Reply