0

NÖRO EĞİTİM

 “Eğer bugün, dün öğrettiğimiz gibi öğretiyorsak, çocuklarımızın geleceğinden çalıyoruz”

J. Dewey

Eğitim insanın potansiyelini en yüksek düzeye ulaştırma çabasıdır. Platon’un dediği gibi Eğitim, bedene ve ruha, yetenekli olduğu  mükemmelliği vermektir . Eğitim, yetileri hep birden ve uyumlu olarak geliştirmektir.

  Eğitim, insanlık tarihinin değişmeyen gündemi  ve önceliğidir. Her gün yüzlerce  olumlu olumsuz  yeni bilgiyle tanışan bir nesille muhatap olan eğitimcilerin işi her zamankinden daha zor diyebiliriz. Maalesef bağıra bağıra gelen bir gerçek var; Eğitimde yeni nesile yetişemiyor ve yetemiyoruz bu nedenle de tam eğitemiyoruz. Bu, bize öğretmen niteliği, eğitim içeriği  ve öğretme stratejimizi yeniden gözden geçirme zorunluluğu getiriyor. Bu anlamda  Hz.Ali’nin,  “Çocuklarınızı kendi içinde yaşadığınız günlere göre değil, onların yaşayacağı günlere göre yetiştirin.” sözü çok anlam ifade etmektedir.

Peki, eğitim için büyük değişimin ve gelişimin  sırrı nedir?  Bu değişime nereden ve nasıl başlamak gerekir? Biliyoruz ki öğrenci  bilgiye ulaşılabilirliğin çok yüksek olduğu bir çağda olmanın avantajları ile istediği zaman öğretmeninden daha fazla bilgiyi öğrenme şansına sahip. Bu nedenle şimdilerde öğretmenin rolü farklılaşmakta ve artık öğretmen, bilgi aktaran değil, bilgiye ulaşım yollarını gösteren,  ilgi ve motivasyon kaynağı olan, öğrencinin içsel yolculuğuna eşlik eden bir eğitimci  konumunda olması gerekiyor.

Bugün  öğretmenin sadece bilgiye sahip olması öğretmen yetkinlikleri için çok yetersiz kalıyor,  eğitimcinin iletişim becerisi, öğretme  stratejisi,  öğrenci ile aynı dili konuşabilme ve uyum bağ kurmak becerisi gibi özellikleri olması gerekiyor. Bunlarla beraber dijital okur yazarlık ve proaktif olmak da büyük önem arz ediyor.

Yeni nesil öğrenme ve öğretme becerilerinin gerekliliği bizi Nöro Eğitim dediğimiz yeni nesil eğitimi adres gösteriyor. Bilimsel gelişmelerin hızına uygun olarak bu konulardaki  ihtiyacımızı bugüne kadar verdiğim yüzlerce eğitim ve bu eğitimlere katılan binlerce öğretmenlerden aldığım geri dönütler  çok daha net ifade ediyor.

Yetkinliği olan bir öğretmenin oluşturacağı pozitif etki hesaplanamayacak kadar  yüksektir. Bireysel ve toplumsal olarak katma değeri en yüksek meslek öğretmenliktir.  Bu konu ihmal edilemeyecek kadar stratejik bir konumdadır. Kültürümüzde, “Kendisi himmete muhtaç dede/nerde kaldı gayriye(başkasına) himmet ede…” Aksi bir durum üzülerek, eğitim meselemizde bugünden  çok daha fazla çözüm bekleyen büyük sorunlar oluşturabilir.

Z kuşağı dediğimiz yeni nesil, hızlı ve analitik düşünme özellikleri üst düzey olan,  görsel zekaları gelişmiş, fakat bu özelliklerini bireysellik dışında çok değerlendirmek istemeyen, ekip çalışmalarından daha ziyade bireyselliğe yatkın olan;  bağımsız ve  özgür olmayı önemseyen  kimselerdir.

Araştırma bulgularına göre okulda etkili öğretimi sağlayan temel etkenler öğretmen ve öğrencidir. Sanılanın aksine sınıf büyüklüğü ve benzeri diğer fiziksel imkanlar öğretimin niteliğinin gerçekleştirilmesinde ikinci derecede kalmaktadır (Balcı . 1991).

Bu amaçla Nöro Eğitim,  bilimin insanın bilişsel yapısı, beyin yapısı, bilinçaltı, sosyal ve duygusal  zeka, öğrenme ve hafıza gibi konulardaki gelişmeleri dikkate alarak  öğrenmenin bireyde en etkin hale getirilmesidir.

Biliyoruz ki bugün eğitimin konusunu, ne öğrettiğiniz kadar,  bilgiye ulaşma stratejileri, öğrenme yöntemleri belirlemektedir. Öğrenilecek şeyin ne olduğunu eğitimciler değil yeni neslin merak ve ilgileri oluşturmaktadır.

 Artık eğitim otoriteleri, Öğrenme stili, odak noktası, düşünme yapısı ve algılama filtreleri farklı bireylerin bulunduğu  çok frekanslı bir sınıf konuşuyorlar  ve bunların farkında olan, öğrencisini farklı özellikleri ile tanımlayabilen ve ona göre öğretme stratejisi belirleyen bir öğretmenden bahsediyorlar. Bence eğitim otoritelerinin  olmasını istedikleri eğitim;  tam da uzun süredir üzerinde çalıştığım ve geliştirdiğim Nöro İletişim Temelli Eğitim(NİTE) dediğim yeni nesil eğitim olan Nöro eğitim oluyor.

Bu Nöro İletişim Temelli Eğitim öğretmenin, insandaki meta programları  öğrenmesi  “insanı tanımanın  kısayol tuşları” ile  öğrenci  davranış  kalıplarını ve alışkanlıklarını kavraması, öğretmenin öğrenci ile  uyum- bağ kurması, onlarla daha etkin bir iletişime geçmesi, öğrencinin  öğrenme yönteminin ne olduğu, hangi yöntemle daha etkin  öğrendiğinin tespit edilmesi, öğrencinin bireysel öğrenme modellemesini oluşturulması  ile öğrencinin tüm yaşamsal alanında  öğrenme ve eğitim süreçlerini daha  etkin hale getirmesini amaçlamaktadır.

 Nöro iletişim sürecinde eğitimcinin uygulayacağı  yöntemler  ile öğrencinin kendi davranış modellemesini oluşturması hedeflenmektedir. Bu eğitim sürecinde eğitimci, Milton dil kalıpları   kullanımı , motive etme  stratejisi, Smart hedef belirleme yöntemi ve meta sorular gibi inovatif  yaklaşımları değerlendirmektedir. 

 Nöro İletişim Temelli  Eğitim,  öğrenciyi etkileyen iletişim biçimlerini öğrenmede, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede etkin olduğu  gibi, hedef ve çözüm oluşturma, öğrenmede motivasyon sağlama  süreçlerinde de etkin olmayı sağlamaktadır.

Nöro İletişim Temelli Eğitimin iki genel amacı bulunmaktadır;  birisi, öğretmenlik, eğitmenlik vb. meslekleri yapan kişiler için, iletişim, eğitim-öğretim becerilerini üst seviyeye taşıyarak, eğitim süreçlerinde daha verimli ve etkin olmalarına  destek olmak. Diğeri ise  Z kuşağının dünyayı algılama, yorumlama ve davranış biçimlerinde gelişim ve değişim ile bilişsel,  duyuşsal ve fiziksel  alanlarda  öğrenme  etkinliğini artırmaktır.

Related Posts

Leave a Reply