BİLİNÇALTI UYUMLAMA

BİLİNÇALTI UYUMLAMA İÇİN NE GEREKLİDİR?

Bilinçaltı uyumlama tekniği için birlikte olan  iki insanın  birlikte  seansa gelmesi gerekir.

Çiftlerin bu tekniği istemesi ve birbirlerini bedensel duygusal ve bilişsel olarak kabul etmeleri gerekiyor.

  SEANSTA NE YAPILMAKTADIR?

Bu teknik için insanların kişilik analizlerine yönelik tanımlama yapılmaktadır.. Bu tanımlama sonrasında kişiler alfa ,beta  ve tetra enerji düzeyinde  kişilere uyumlama teknikleri uygulanarak insanın daha nitelikli ve daha mutlu bir birliktelik için bilinçaltı tanımlama yapılmaktadır. Bu bilinçaltı  imajinasyon çalışmasında  zihinsel filtreleme sistemlerimize göre  bilinçaltı uyumlama gerçekleştirilir.

 BİLİNÇALTI UYUMLAMADA ÇİFTLERİN KAZANIMLARI

  • Bilinçaltı uyumu gerçekleşen insanlar;
  • Birbirlerini  daha iyi  anlarlar.
  • Karşımızdaki insanla ilgili farkındalık düzeyinde artış gerçekleşir
  • Kendinizi daha doğru  ve daha rahat ifade edebilirsiniz.
  • Yüksek düzeyde bilinçaltı  düzeyde kabul edilmiş olursunuz.
  • Olumsuz durumlar karşısında  birbirinize daha uyumlu destek alma gerçekleşir.
  • Cinsel ilişkilerde uyum ve daha nitelikli birliktelik sağlanır.
  • Bedensel ve ruhsal rahatlama olur.
  • Karşınızdaki insanı doğru tanımlama ve algılamanın sağlanır.

Özetle, Bilinçaltı uyumlamanın amacı, birbirini daha iyi tanımlama ile, farklı düşünme,  hissetme , eyleme geçme konularında anlayışlı olmayı, empati kurmayı en uygun seviyeye çıkarmaktır.

Çok iyi anlaştığımız insanla görünürde herhangi bir sebep yokken bir soğuma ve isteksizlik, birlerini eksikliğine ihtiyaç duymama şeklinde gerçekleşebiliyor. Alfa ve tetra düzeyde birlerine bilinçaltı bütünsel uyumlama yapılan kişilerde bu risk en minimal seviyeye çekilir. 

Bugüne kadar yaptığımız uygulamalardaki sonuçlar bizi bu konunun önemine yüzlerce kez daha inandırmıştır.  İlişkilerdeki rahatlama ve anlaşma düzeyindeki gelişmeler bizim için en güzel referans olmaktadır.