HİPNOTERAPİ EĞİTİMİ

TEMEL VE İLERİ HİPNOZ EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI

ı)  Zihinsel Süreçler ve Hipnoz

2) Telkin ve Hipnoz

3) Zihnin İşleyişi ve Hipnoz

4) Hipnoz ve Hipnoterapi nedir ve nasıl işler?

5) Telkine Yatkınlık Testleri (Teorik ve pratik)

6) Hipnotik Fenomenler (Teorik ve pratik)

7) Hastanın Hipnoza Hazırlanması ve Seansın Yönetilmesi

8) Hipnoz Teknikleri (Teorik ve Pratik)

9) Hipnoza Kabul Formları

10) Yapılandırılmış Bir Hipnoz İlk Seansı (Teorik ve pratik)

11) Dave Elman Hipnoz İndüksyonu (Teorik ve pratik)

14) Grup Hipnozu (Pratik)

15) Otohipnoz (Pratik)

16) Çocuk Hipnozu (Teorik ve pratik)

17) Hipnozda Tedavi Süresini Etkileyen Faktörler

18) Hipnozu Derinleştirme Yöntemleri

19) Hipnoza Karşı Direnci Yenme Yöntemleri

20) Posthipnotik Telkin

21) Hipnotik Dil Kalıpları ve Telkin Verme Yöntemleri

22) Yapılandırılmış 5 Seanslık Hipnoz ve Tedavi Rutinleri

23) İmge Terapi Teknikleri İle Tedavi Uygulamaları

24) Obesite ve Hipnoterapi

25) Sigara ve Hipnoterapi

26) Fiziksel İyileştirme Teknikleri ve Hipnoterapi

27) Psikosomatik Hastalıklara Hipnoterapotik Yaklaşımlar

28) Hipnoterapide Kullanılan Diğer İyileştirme Teknikleri (İdeomotor

sinyal tekniği, içsel rehber tekniği, gri oda tekniği ve daha birçok

ileri tedavi teknikleri)

29) Anksiyete-Stres Bozuklulkları ve Hipnoterapi

30) Regresyon Terapisi ile Fobi Tedavisi

31) Spor Performansında Hipnoterapi

32) Öğrenme ve Sınav Kaygısında Hipnoterapi

33) Hipnozla İlgili Yanlış Anlamalar ve Hipnozun Hatalı Kullanımı