HİPNOTERAPİ SEANSI

HİPNOZ NEDİR?

Hipnoz, psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası haldir. Hipnoz, Yunanca uyumak anlamına gelmektedir. Fakat hipnoz tam anlamı ile uyku hali değil, uyku ile uyanıklık arasında olup, telkin almayı kolaylaştıran bir ruh halidir. Bilinçli olarak yapılan bir hipnoz sırasında, birey terapistin söylediği her şeyi duyar ve kendi düşüncelerinin de farkındadır. Elektroansefalografi (EEG) ile yapılan ölçümlerde hipnotize olanların uyku ve uyanıklık arası bir halde oldukları tespit edilmiştir Hipnoz halinden çıktıktan sonrada her şeyi hatırlar.  Hipnoz zihnin doğal durumudur. Bilinçli zihnin bir nevi devre dışı bırakılmasını sağlamak, bilinçaltına telkinler yerleştirmektir. Kişi hipnoz esnasında gerçeklerin farkında olmasına rağmen zihinsel ve fiziksel olarak rahatlar. Adeta rüya görüyormuş gibi hisseder. Bir yandan gerçeğin içinde diğer yandan gerçeklerin dışında gibidir.

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), hipnozu “çevresel farkındalığın azalması ve dikkatin yoğunlaşması sonucunda bireyin önerilere cevap verme kapasitesinin artması” olarak tanımlar.

Hipnoz, insanda uyku gibi çevresel farkındalığın azalmasına yol açar ancak uykunun tersine hipnoz sırasında zihin, hiper-dikkatli bir durumdadır. İyi bir kitaba ya da iyi bir filme odaklandığınız zaman dışarıdan gelen sesleri duymaz, etrafınıza karşı kayıtsızlaşırsınız. İşte bu da bir çeşit hipnozdur. Hipnoz dünyaya bir anahtar deliğinden bakmaya benzer. Perspektifin daralması ve yoğunlaşması zihnin farklı bir faza geçmesine neden olur. Bu farklı faz, bazı sıkıntıların giderilmesi konusunda bazı olanaklar sunar.

HİPNOZ DERECELERİ

HAFİF TRANS HALİ : Hipnozun başlangıç aşamasıdır. Kişi hafif bir gevşeme durumundadır. Hipnoza alınan kişinin gözleri kapalı olduğu halde göz kapaklarında titremeler meydana gelir. Kişinin bu esnada zihinsel faaliyetlerinde zayıflama, kol ve bacaklarda ağırlaşma, fizyolojik faaliyetlerde yavaşlama görülür. . Fakat hipnoz edilecek kişinin bilinci tamamen yerindedir.Birey terapistin söylediği her şeyi duyar ve kendi düşüncelerinin de farkındadır. Hipnoz halinden çıktıktan sonrada her şeyi hatırlar.  Bütün bunlara rağmen hafif bir hipnoz hali gerçekleşmiştir.

ORTA TRANS HALİ: Bu safhada hipnoz hali net olarak gelişir. Hipnoz olan kişi hipnozitörün sesine tam olarak bağlanır. Etraftaki sesleri duymayabilir. Duygular hipnozun bu safhasında kesinlik kazanır, kişi telkine tamamen hazırdır. Kişi bu hipnozda enerji frekansı alfa enerji seviyesindedir.

TAM VE DERİN TRANS HALİ:  Derin hipnozda kişinin enerji frekansı Teta seviyesindedir.

Derin transta, trans hali bozulmaksızın sujenin (hipnoz yapılan kişinin ) gözleri açtırılabilir. Deneğin gözleri açık olmasına rağmen, donuktur. Ortamdaki seslerin hemen hiçbirini duymaz. Kendisine hipnotizörün verdiği şekli aynen, muhafaza eder. Sujenin gözlerinin bakışı sabittir. Tam bir uyuşukluk hali bütün vücuda yayılmıştır. Bu safhada deneğe istediği ve izin verdiği çeşitli telkinler ve imajinasyon yaptırılabilir.

HİPNOZ ÇEŞİTLERİ

Kişisel Hipnoz: Tek bir kişiye uygulanan hipnozdur.

Grup Hipnozu: Aynı anda birden fazla kişinin hipnotize edilmesidir.

Kolektif Hipnoz: Kalabalık sayılabilecek miktarda insanın beraberce hipnoz edilmesidir. Grup hipnozu ile aradaki fark hipnoz edilen insan sayısıdır.

Sosyal Hipnoz: Genellikle toplum baskısı ve kontrolü sonucu ortaya çıkar. Toplumdaki bireylerin birlikte uyum göstermeleri sosyal hipnozun en belirgin işaretidir. Burada hipnozitör toplumun lideri rolünü üstlenen kişidir.

Otohipnoz: Kişinin kendisini hipnotize etmesidir.

HİPNOZUN KULLANILDIĞI YERLER NELERDİR?

Hipnoz hem dinamik hem de bilişsel-davranışçı psikoterapilerin etkinliğini artırmaktadır.

Hipnoz, akut ve kronik ağrıdan, migren ve hatta narkozsuz ameliyatlara ve ağrısız doğuma kadar tüm ağrılarda, bağımlılıklarda ( sigara, alkol, vs), depresyon, anksiyete, panik, fobiler ( kapalı yer fobisi, uçuş fobisi, agorafobi, sosyal fobi, v.b.) stres, obezite ve yeme bozukluklarının tedavisinde travma sonu stres bozukluğu ile depresyonun v.b. gibi bir çok psikolojik hastalıkta yararlıdır. Ayrıca ağrı (fibromiyalji gibi), genel gevşeme, obezite, stresle bağlantılı fiziksel bozukluklar, tıbbi durumlar (hipertansiyon, spastik kolon, cilt hastalıkları, astım, ülser, vs) bir çok bedensel hastalığın tedavisinde yararlıdır. Bunun yanında eğitim, sınav stresi, sporda motivasyonun artırılması, lisan kurslarında öğrenme kapasitesini arıtma ve motivasyon amaçlı, sahne korkusu, sunumlardaki performans kaygılarına karşı çözüm yolu sunabilir.