KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE NEDİR?

Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya koyduğumuz hizmeti de kapsar. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli olmayıp; müşteri tarafından talep edilen istekleri karşılaması beklenen asıl sonuçtur.

Bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile, beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir

YÖNETİM TEMSİLCİSİ KİMDİR?

ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin en önemli şartı üst yönetimin içerisinden bir yetkilinin kalite konusunu sahiplenmiş olmasıdır. Bu yaklaşımla kalitenin bir elemanın işi olması yerine yönetimin işi olması hedeflenmektedir.

KALİTE EL KİTABI NEDİR?

Kuruluşun tanıtıcı temel bilgilerinin, organizasyon şemasının, kalite politikasının, sunduğu hizmetlerin, müşterilerine karşı temel taahhütlerinin, kalite sistemi ile ilgili temel bilgilerin sunulduğu bir doküman türüdür. Kalite yönetim sistemi gereği ve kuruluşun kendine özel tanımlanması gereken temel süreçlerin ve etkileşiminin tanımlandığı KALİTE EL KİTABI, doküman sisteminde en üst seviyede olup çalışmalarınızda kılavuzluk sağlayacaktır.

UYGUNSUZLUK NEDİR?

Bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır. Sistemde şart olarak 3 ana grup bulunmaktadır:

 

Müşteri beklenti ve ihtiyaçları (mevcut ve gelecekteki)

Yasal yükümlülükler (tüketici hakları, ISO 9001 : 2000 standardı)

Kuruluşun kendi belirleyeceği tercihler (ürün özellikleri, kapasitesi, çalışma yöntemleri)

DÜZELTİCİ FAALİYET İLE ÖNLEYİCİ FAALİYET ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Düzeltici faaliyet oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi, önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin giderilmesidir