KOÇLUK SEANSLARI

Koçluk Nedir.

Bir koçluk görüşmesinde neler gerçekleşir?

1) Koçluk anlaşması yapar.

2) Koç, koçluk alan kişiyle bir güven ve samimiyet ilişkisi kurar.

3) Koç varlığı gösterir ve hissettirir.(Anda olmak)

4) Koç; etkin dinler. Yorumsuz, yargısız ve kendi gündeminden bağımsız olur.

5) Koç; güçlü ve açık uçlu sorular sorar.Meta sorular.

6) Koç; direkt iletişim kurar. Geribildirim verir, ayna görevini görür.

7) Koç; farkındalık ve farklı bakış açısı yaratır.

8) Koç, eylem planı tasarlattırır.

9) Koç bir hedef belirlemesine yardımcı olur. Hayal, hedef ve istek arasındaki farkı net gösterir.

10) Koç,gelişimi ve hedeflere bağlılığı takip eder

Koçluk, Danışan ile koçun birlikte çalışma kararı vermeleri ve bunu bir sözleşme ile netleştirmeleriyle başlar. Koçlukta seanlar 45 dakikadır. Görüşme trafiği ve koçluk seans sayısı ilk görüşmede Koç ile danışan arasında konuşularak karar verilir. Koç, danışanı ile yaşam çarkı çıkartarak önceliklendirme oluşturur. Bununla  koçluk yapılması gereken alan veya konu tespiti yapılır ve bir çerçeve çizilir, koçluk bu çerçevede devam eder. Bir koçluk  etik sözleşmesi yapılır. Seans esnasında koç uygun görürse ihtiyaçlar için  Nlp uygulamarı yapılabilmektedir.

Bir koç ile çalışmaya başladığımızda ne olur? Koçla birlikte çalışmak, kişinin kendi hislerine, düşüncelerine, inançlarına dışardan bir gözle bakabilmeyi, kendine ve gelişimine yeniden farklı açılardan değerlendirme yapabilmeyi sağlar. Koç; düşündürür, aracılık eder, düşünce ve hisleri arasında olumlu bir katalizör görevi görür. Koçun rolü, tavsiyede bulunmak ya da çözümler sunmak değil, karşısındakini aktif bir biçimde dinlemek, ona ayna tutmak ve en önemlisi kişinin kendi sorununu kendisinin anlamasına ve çözmesine yardımcı olmaktır.

Koçluğa değişimin adresi diyebiliriz. Koçluk, insanların yürümek istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, bu seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını ve  olmak istedikleri yere onların ulaşmalarına  destek olan  profesyonel bir sistemdir. Koçluk, bireyin şimdiki mevcut durumu  ile   gelecekte  olmak istedikleri duruma  ulaşmaları  için kişinin neler yapabileceği  üzerinde durmaktadır.

Koçlukla bu nasıl başarılır? Aslında başarının mimarı koç değil kişinin tamamen kendisidir. Koçluk bir anlamda sizin potansiyelinizde olan ışığınızı ayna gibi tekrar size yansıtarak kendi ışığınızın sizi aydınlatmasını sağlamaktır. Koçlukta başarın sırrı insanın kendisidir. Bu nedenle etkin ve uzun süreli bir etkiye sahiptir. Koçlukta hikayenin kahramanı her zaman insanın kendisidir.

Koç değişim ve gelişimi nasıl yapar?

Koçluk; bir koçun yaklaşımında uygun ve doğru olan nedir? İyi giden pozitif yanlarımız nelerdir? Geliştirmek istediğimiz yönümüz nedir? İstenene ulaşmak için gereken nedir? sorularına dayanır. Bu hedef ve amaçlarınızın size uygunluğu, gerekliliği, önemi ve önceliği gibi konuları  düşündürüp  onları netleştirme için güçlü sorular sorar.

Koçluk görüşmenin kalitesini ve başarısını belirlemede bazı temel koçluk yetkinlikleri mevcuttur. Bunlar; aktif dinleme, güçlü sorular sorma, direkt iletişim ve koçun varlığı gibi yetkinliklerdir. Koçun görüşme esnasında dinleme yaparken aktif dinleme için, bütünsel bir dinlemeyle birlikte dinlediğini iyi bir yansıtma yapabilmesi, anlatılanlara kendi gündemini katmadan doğru çözümlemelerde bulunması gerekir. Koçluğu mentör, danışman ve arkadaştan  farklı kılan özelliklerden biri de bu dinleme ve soru sorma yöntemidir. Çok iyi (Fil kulağıyla) dinleyip çok güçlü sorular sormak kişiye kendi yolculuğunu yapmasında ona katkı sağlar ve en önemlisi iletişime geçerken “direkt iletişim” kurar. Koç, açık bir iletişimde dinlerken anladıklarını yargısız bir değerlendirme ile geri dönüt yapar,  diğer yandan haklılık iddia etmeden  ve ekleme yapmadan iletişime devam etmek  koçun temel yaklaşımlarından biridir.

Diğer bir konu da, koçun varlığıdır. Örneğin; bir arkadaş kendi bilgi ve birikimini arkadaşına aktarırken koç, kişinin potansiyelinde olan bilgi ve donanımların farkındalığını ortaya çıkarır. Koçlukta; koçla danışan aynı ve eşit konumdadır. Koçun bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Koçluk süreci boyunca varlık gösterir ve esnek olur, içinde bulunulan zaman  ve duruma göre  yol alır.

Koçluk pozitif odaklıdır. Geçmişin olumsuzlukları, pişmanlıkları koçluk görüşmesinin gündemi olamaz. Koçluk olumlu duygu ve hisleri esas alır, yani neyi istemediğimiz değil neyi istediğimiz üzerine işleyen bir süreçtir.