NLP EĞİTİMLERİ

NLP Algılama:

Algın nedir?  Nasıl  oluşur?  İletişimde algının rolü nedir?

Başarılı bir iletişimin ilk koşulu,iyi  bir algılamadır. Eğer,  söz ve davranışlarımızın karşınızdakinde meydana getirmiş olduğu tepkileri gözlemleyebildiğimiz taktirde, konuşmanın akışını yönlendirebiliriz. NLP  eğitimlerine  algılarımızı bilinçli bir şekilde yönlendirme ve konsanstrasyon uygulamalarıyla başlıyoruz.

İletişim anında kendimiz algılayabilme becerilerimizin geliştirilmesinin sağlanması

Dil kullanımındaki algı farklılıklarını çözümleme becerisinin geliştirilmesi

Beden dili, mimik ve vurguların bilinçli algılanması, yorumlanmasının sağlanması

Kalibrasyon, derecelendirme, geri bildirim verme ve alma çalışmaları

NLP Uyum sağlama ve önderlik

UYUM SAĞLAMA VE ÖNDERLİK

Uyumlama nedir? Nasıl yapılır? Uyumlamanın iletişime katkıları nelerdir?

 Uyumlama  iyi bir iletişimin öncelikleri arasındadır. İletişimin ustaları, karşılarındakilerle iletişime girerken onların dünyasına bir adım atarlar ve uyum dolu bir ilişki inşa ederler, daha sonra bu ilişkinin sağlamış olduğu güven duygusuyla önderliğe geçebilirler. Sözlü ve sözsüz iletişim sanatını kullanarak, güven dolu ilişkiler kurup iletişim süreçlerini yönlendirmeyi öğrenmek, bize  daha sevilen olmayı ,daha başarılı olmayı  veya daha etkin olma imkanları sunar.

Aynalama nedi? Aynalama nasıl yapılır? Aynalama yöntemiyle uyum sağlama

Güven Sağlama ,Ses ve İfade uyumu ,Beden dili uyumu,  Yönlendirme, Bilinçli uyum bozmaiAktif dinleme

 Kaynakları harekete geçirme

NLP insandaki potansiyeli maksimize etme yöntemidir. İnsanın en güzel enerjisi içsel enerji kaynağıdır. Kendine inanmak ve harekete geçmek insandaki değişimin ilk basamağıdır.

Ruhsal durumumuz yaşamımızı sürekli etkiliyor. Ruhsal durumumuzu, içinde bulunduğumuz durumun gereklerine göre ayarlayabilme yeteneği, bize daha çok başarı ve yaşam sevinci sağlar. Bunun da ötesinde başka insanların ruhsal durumunu – duygularını değiştirebilme yeteneğini pekiştiren insanların toplumda daima vazgeçilmez bir rol oynadığını görebilirsiniz.

Kendi varlığımızın farkında olmak

Farkındalığımızı başkalarının değişimine katkı sağlaması

Mevcut kaynakların kendimizin ve başkalarının durumunu olumlu yönde etkileyebilmek için kullanımı

Depresyon tutukluk ve verimsiz duygu durumlarını değiştirebilmek için fizyolojimizi değiştirme.

Bedensel güç kaynaklarını harekete geçirilmesi

“Sanki durumu” prensibi ve kullanımı

NLP Çapalama

Psikolojik doğal şartlanma mekanizmasını güncel yaşamınızda hedefleriniz doğrultusunda kullanılabilir hale getirin. İhtiyaç duyduğunuz duygu durumlarını istediğiniz zaman çağrıştırabilmeyi öğrenin ve sizi kısıtlayan, tutsak eden olumsuz duygu durumlarını çözümleyin.

 • Çapa nedir? Nasıl yapılır? Çapanın insan üzerindeki etkisi
 • Çapalama, teorisi, tanımlamalar, teknik akışı
 • Var olan çapaların ortaya çıkarılması
 • Çapa atma
 • Olumsuz çapaların gücünü kesme
 • Çapa zincirleme ve üst üste dizme
 • Çapaların örtük kullanımı
 • Gizli çapalama
 • Satış ve pazarlamada çapaların etkisi

NLP ve Temsil Sistemleri

İnsan beyni düşünme sırasında farklı yollar kullanarak bilgiyi canlandırır,  işler ve kaydeder. Eğer karşımızdaki insanın temsil sistemlerini bilirsek ,Karşınızdakilerin duyular dünyasına bir adım atarak, hem kendinizi karşınızdakine daha iyi ifade edebilir, hem de karşı taraftan daha iyi anlayabiliriz. Öğreneceğiniz teknikler iletişiminize yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

 • Temsil sistemi nedir?
 • Temsil sistemlerine giriş
 • Farklı duyularımız
 • Dil ve duyusal sistem ilişkisi
 • Etkileşimdeki uyumu derinleştirmede temsil sisteminin kullanımı
 • Karşındakinin temsil sistemini bulma
 • Gözle erişim ipuçları
 • İpuçlarının kullanımı
 • Temsil sistemini satışta kullanımı

NLP Algısal Pozisyonlar

Genelde insanlar durumu algılamış oldukları perspektifin esiridirler. Algılama perspektifinizi genişletmek ve esneklik kazanmak öğrenilebilir. Gerektiği durumlarda kendimize ve başkalarına alışkın olduğumuz perspektifin dışından bakarak, daha önce göremediğimiz detaylar bulabileceğimiz gibi, olumsuz duygu durumlarıyla bağdaşık deneyimlerden yapıcı yeni çözümler üretebiliriz.

 • Reframework(yeniden çerçevelendirme)
 • Algısal pozisyonlar
 • Çözüm odaklı ilişki analizi ve koçluğu
 • Olumlama
 • Alıştırmalar…

Nlp Hedef Çalışmaları : SMART HEDEF

Hedefin kişinin önceliğine, değerlerine, kişiliğine uyumlu olması, hedeflere ulaşmanın en stratejik özelliğidir. Hedeflerinizi NLP uygunluk kriterlerini gözönüne alarak yeniden değerlendirilmesi  ve arzu ettiğiniz yaşamı için sizi  hazırlaması

 • Smart hedef nedir?
 • Hedef Belirleme Kriterleri
 • Disney Beyin Fırtınası Modeli
 • NLP Meta Model
 • 5’li Basamak  sistemi

Metamodel:

Dilin sihirine tanık olun. Dil, etkin iletişimin önemli parçası olmanın yanında hızlı ve hedef odaklı değişiminde anahtarı. Bu NLP tekniği ile günümüzün önemli dil araçlarından birine sahip olun, ve hedef odaklı iletişiminizi ustalaştırın.

 • Algı mekanizmasi ve algı filitreleri
 • Zihinsel temel bilgi işleme süreçleri
 • Kaybolan bilginin geri kazanımı
 • Metamodel dil kalıpları
 • Genelleme , bozulma ve kaybetme kalıplarının incelenmesi
 • Sorun ve hedef tanımlamaları
 • Meta modelin satışta kullanımı
 • Trasformasyon modeli

Hipnotik Dil Kalıpları NLP

Hipnotik dil kalıpları:

Milton modelini kullanmayı öğrenerek bilinçdışı kaynaklarınıza açılan kapıyı aralayın. Normal zindelik halindeyken ulaşamadığınız zihinsel kaynaklara hipnotik dil kalıplarının yardımıyla ulaşın.

 • Hipnoz hakkında bilinenler
 • Hipnozun tarihi ve yapısı
 • Kavramların açıklanması
 • Ericksoncu hipnoz
 • Hipnoz presipleri
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Trans endüksiyonu
 • Trans durumuna giriş ve çıkış
 • Metafor konstrüksiyonu
 • Uygulamalar

Nlp Yeniden Çerçeveleme  (Refraiming):

Bir durum veya davranışı farklı perspektiflerden inceleyebilmek ruhumuza esneklik ve özgürlük sağlar. Anlam vermedeki esnekliğinizi geliştirerek davranış seçeneklerinizi arttırabilirsiniz.

 • Yeniden çerçeveleme türleri
 • Anlamın yada içeriğin yeniden çerçevelenmesi
 • Niyet – davranış ayrımı
 • İçsel parçalar modeli
 • Parçaların sistem dizilimi
 • Six-Step Modeli, altı adımda yeniden çerçeveleme
 • Parçalar arası anlaşma yöntemi
 • İtiraz konularının yeniden çerçevelenmesi

Alt Modaliteler NLP (Submodalities):

Subjektif algısal dünyanın programlama dilini öğrenin. Elinizdeki bu araç ile hızlı ve hedef odaklı, duygusal durumu etkileyebilirsiniz.

 • Alt modalitelerin sözlü göstergeleri
 • Alt modalite tür ve çeşitleri
 • Kritik alt modalitelerin tespit edilmesi
 • Kontrast yöntemi
 • Kaynak gönderimi
 • İçsel ses ve resimlerin parçalanması
 • Swish tekniği
 • NLP Stratejileri Stratejileri

Her insan davranışı ardında onu yöneten bir strateji yer alır. NLP, alanlarında uzman olan kişilerin stratejilerini modelleyip öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede yaratıcılık, motivasyon, karar verme, esneklik ve benzeri beceriler artık tesadüfen oluşan duygusal kaynaklar olmaktan çıkarılıp, bilinçli kullanılabilir araçlar haline gelmektedir.

 • Tanımlar, TOTE sistem döngü modeli
 • Walt Disney Stratejisi
 • Stratejinin açığa çıkarılma süreci
 • Hafıza Straejisi
 • Zaman Çizgisi NLP Timeline

Zaman Çizgisi Çalışmaları (Timeline):

Zaman çizgisi teknikleriyle sistematik olarak özel geçmişinizde yer alan deneyimleri ya da gelecekteki hedeflerinizi inceleyebilir ve zihninizde hedefleriniz doğrultusunda yeniden programlayabilirsiniz. NLP zaman çizgisi uygulamalarının günümüzde sağlık, terapi, danışmanlık, iletişim, prezentasyon ve satış gibi birçok alanda etkili kullanımı söz konusudur.

 • Zaman yolu çalışmalarına giriş
 • Zaman çizgisinin açığa çıkarılması
 • Zaman çizgisi türleri
 • Mekansal ayarlamalar
 • Zaman çizgisinin alt biçemleri
 • Zaman çizgisindeki bükülmeler
 • Cezbedici gelecek uygulaması