NLP SEANSLARI

NLP  (NEURO LİNGUİSTİC PROGRAMMİNG) NEDİR?


Neuro Linguistic Programming ya da kısaca NLP, duygu, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla bunları nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği değerlendirmenize  ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.
NLP’nin temel işlevi, insanların kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir. 
NLP, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır. Kısaca NLP kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma yolculuğudur.


NLP, her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar. Bu yapı; öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir.
Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.
NLP uygulamaları kişisel gelişim amacıyla davranış değişiklikleri yaratmak, alışkanlıklarımızı değiştirmek ve faydalı alışkanlıklar kazanmak üzere dizayn edilmiştir. 

NLP, insanların çevrelerini  nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde durmaktadır. Nlp aklı kullanma kılavuzudur.

Zihninizin nasıl çalıştığını ve değişimin neden kolay olabileceğini anlamak, olmak istediğiniz yere ulaşmada ilk adımdır. Etkili teknikler, sıkışıp kalmak ile devam etmek arasındaki farkı yaratabilir.Değişim genellikle zor olarak algılanır ve bu yüzden sık sık sıkışıp kalırız. Ancak, etkili bir yönteme sahip olduğunuzda, değişiklik çok daha kolay hale gelir. Bizim NLP seanslarımız katılımcılarımıza sürekli olarak sorunları çözmeye yardımcı olacak teknikleri içermektedir. Seanslarımızda  katılımcıların hayatlarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için bir dizi Nöro-Dilsel Programlama (NLP) tekniklerini ile  günlük yaşamdaki uygulamaları yapmaktayız.

 

Nlp ile kazanımlarımız:

Kendi potansiyelimizi keşfetme,
Kararlarınız için farklı seçeneklere sahip olma,
Zihinsel, bedensel ve ruhsal farkındalığımızı öğrenme,
Sizi engelleyen olumsuz duyguları bırakma,
Gelecek için hedefler belirlemek,
Harekete geçme enerjisi oluşturma,

NLP teknikleri,  Sigara bırakma,  fobik korkular, kaygı  giderme, anksiyete gibi sorunların çözümünde büyük fayda sağlamaktadır. NLP uygulamaları Beynimizin farklı kısımlarını kullanmaya yönelik uygulamalar olup, tedavi değildirler. Uygulamalar konuşarak yapılmakta, danışana herhangi bir ilaç vb. verilmemektedir. Gerekli durumlarda NLP uzmanı sizi, psikiyatrist, uzman hekim ya da klinik psikoloğa yönlendirebilir

  Nil Gün’ün ifadesiyle ” NLP gülü yaratmıyor. Ama herkesin gül tohumuna sahip olduğu gerçeğini biliyor. Hangi hallerin gülün en sağlıklı açmasını sağlayan koşullar olduğunu tespit ediyor. Gül yetiştirmek isteyenlerin harikulade bulduğu, gül yetiştirmek istediği halde deve dikeni yetiştiren kişilerin ise kullanmadığı bir kılavuz.


 Nlp bazı varsayımlara dayanır; Davranışlar mevcut duruma göre değerlendirilir, anlaşılır veya değiştirilir. Birey ne olmak ve ne yapmak  istediğine göre kendi davranışlarını değerlendirmelidir. Elinden gelenin en iyisi olma yönünde çaba göstermelidir.  
Birey istediği değişiklikleri gerçekleştirmek için gereken bütün kaynaklara sahiptir. Yapılması gereken, bu kaynakların yerini bulmak veya bunlara erişmek ve doğru yöntemle ortaya çıkmalarını sağlamaktır. 
Bu program, İnsanın kendi seçenekleri arasında tercihte bulunmasını  ve kendi kararlarını vermesini esas almaktadır. Bu nedenle  NLP’i  insanın seçeneklerini artırmayı  ve yeni seçenekler sunmayı  içerir. NLP’de seçenekler asla  azaltılmaz; daha fazla seçenek sağlanır ve mevcut seçenekler belli bir bağlama dayandırılır.
NLP,  insanlar arasındaki iletişim kalitesini artırmada hedef ve çözüm bulma süreçlerinde yıllardır başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

NLP İLKELERİ

1.”İletişimde hata yoktur, sadece geri bildirimler (feedback) vardır.”

2.”Kurmuş olduğumuz iletişimin anlamı, karşımızdan almış olduğumuz yanıtta saklıdır.”

3.”Birşey istediğin sonucu vermiyorsa yeni bir şey dene.”

4.”Harita arazinin kendisi değildir.”

5.”Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar.”


6.”Ne kadar çok tercih imkanımız varsa, o kadar iyi.”

7. Davranış ben değildir. 

8. Şu Anki Davranışımız Şu Anda Mümkün Olan En İyi Seçeneğimizi Simgeler.

9. Eğer Dünyada Bir Kişi Bile Bir Şeyi Yapabilmişse Bunu Benim de Yapabilmem Mümkündür 

SEANS NASIL GERÇEKLEŞİR?

Uzmanla yapılan görüşme sırasında bireyin düşünme sistemi, temsil sistemi, meta programları tespit edilir ve bu çerçevede danışanın gelişmesini istediği veya çözümünü istediği konuya karar verilir. Uzman bu konu ile ilgili gerekli bilgiler görüşüldükten sonra hangi tekniklerin uygulanabileceğini,   nasıl bir teknik uygulanacağını, elde edilecek sonuçların neler olduğunu ve bu seansların nasıl bir süreçte gerçekleşeceği hakkında bilgi verir. Danışanın tercih ve isteği doğrultusunda seans uygulamasına geçilir. Bu uygulamalar tamamen kişinin içsel yolculuğuna ait olduğu için bireyin istekli olması çok önem ifade etmektedir.  Nlp uygulamalarında insan bilinci tamamen kendindedir. Terapi  sürecinde kişi  ne yaptığı ve ne yapması gerektiği ile ilgili tüm kararları  kendisi verir. Bu sistemin başarısı, insanın içsel çalışma sisteminin doğru tespit edilmesi ve kişiye en uygun ve doğru uygulamanın yapılmasıdır.