NLP SEANSLARI

NLP’nin temel işlevi, insanların kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir. NLP, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır. Kısaca NLP kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma yolculuğudur.

NLP, her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar. Bu yapı; öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.

SEANS NASIL GERÇEKLEŞİR?

Uzmanla yapılan görüşme sırasında bireyin düşünme sistemi, temsil sistemi, meta programları tespit edilir ve bu çerçevede danışanın gelişmesini istediği veya çözümünü istediği konuya karar verilir. Uzman bu konu ile ilgili gerekli bilgiler görüşüldükten sonra hangi tekniklerin uygulanabileceğini,   nasıl bir teknik uygulanacağını, elde edilecek sonuçların neler olduğunu ve bu seansların nasıl bir süreçte gerçekleşeceği hakkında bilgi verir. Danışanın tercih ve isteği doğrultusunda seans uygulamasına geçilir. Bu uygulamalar tamamen kişinin içsel yolculuğuna ait olduğu için bireyin istekli olması çok önem ifade etmektedir.  Nlp uygulamalarında insan bilinci tamamen kendindedir. Terapi  sürecinde kişi  ne yaptığı ve ne yapması gerektiği ile ilgili tüm kararları  kendisi verir. Bu sistemin başarısı, insanın içsel çalışma sisteminin doğru tespit edilmesi ve kişiye en uygun ve doğru uygulamanın yapılmasıdır.