NÖRO SATIŞ KOÇLUĞU

NÖRO SATIŞ KOÇLUĞU  EĞİTİMLERİ- HİPNOTİK SATIŞ

Nöro Satış Koçluğu,  bilimin insanın  beyin yapısı, bilişsel durumu, bilinçaltı sistemi  gibi kavramların  yanında;   sosyal, duygusal, görsel zeka  ve hafıza, algı filtreleme sistemleri gibi konulardaki gelişmeleri dikkate alarak   satışın müşteri odaklı hale getirilmesi için oluşturulmuş bir sistemdir.

Şüphesiz günümüzde  satışta roller  farklılaşmaktadır.  Artık  müşteri  daha etkin, ilgi odağının merkezi  kendisi olan;  satıcı ise  müşterinin satış sürecinde onun içsel  yolculuğuna eşlik eden bir yardımcı konumunda olması gerekmektedir.

Nöro Satış Koçluğu  müşterinin duygu, düşünce ve davranış kalıplarını göz önüne alarak satış sürecini müşteriye uygun  hale getirip, hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde  doğru satışı  yapmayı sağlayan bir dizi yöntem sunar.

Bu eğitimin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve nasıl karar verdikleri ile ilgili davranış kalıpları üzerinde ilerlemektedir.

Nöro satışta satıcının rolü karşısındakini aktif bir biçimde dinlemek, onun duygu ve düşüncelerine ayna tutmak ve en önemlisi kişinin satın alma kararına yardımcı olmaktır. Satışçının bu rolü müşteri memnuniyeti ve satışın müşteriye uygun ve doğru şekilde sunulabilmesidir.

Nöro satış muhatabınız ile doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmakla başlar. Kişinin size anlattıklarını duymak, neye ihtiyacı olduğunu tam olarak bilmek ve isteklerini kendisinin de fark etmesini sağlamak ve gerçekten ilgili ürün/ hizmetin tam da istediği şey olduğuna inanmasını sağlamak önemlidir. Satış aşamasında karşınızdakinin söylediklerinin yanı sıra farklı pencerelerden yeni perspektifler oluşturarak müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek önemlidir. Bunun yolu ise kişiyi tam ve bütün olarak tanımak ve anlamaktan geçer. Nöro satış zihinsel ve duygusal alanları birlikte hedefleyerek kişiye en uygun bütünsel bir alışveriş yaptırarak müşterinin istekleri doğrultusunda ona katkı sağlamaktır.

Eğitim Yöntemi

Eğitimler, öncelikle kişide düşünce ve davranış farkındalığı oluşturarak değişimini esas alır. Birebir yapılan demo uygulama ve çalışmalar, rol oyunları, değişimin bireyde otomatik olmasını ve amaca yönelik davranış değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır.

Eğitimde Kazanımlar

Katılımcılar muhatapları ile doğru ve etkin bir iletişim iletişim kurmanın yanısıra etkin satış becerilerini, ikna yöntemlerini ve bunu iletişimde nasıl kullanacaklarına dair yetkinlikleri elde edeceklerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Nöro satış nedir? Niçin nöro satış?
a-Nöro satış nedir?
b- nöro satış ilkeleri
c- Satışta müşterinin rolü
d-Nöro satış farkı

2. İnsanı (Müşteriyi) Tanımak
a-Beynin çalışma prensipleri
b-Beynin algı süreçleri ve algı filtrelerimiz
c-Bilinçaltı çalışma prensipleri
d-Bilinçaltı etkileşim ve hipnotik etki
e-İlk izlenim ve horistik sistem
f-İnsanın odak noktaları

3. Satışta Kullanılan İletişim Dili
a– Etkin dinleme
b- Dilimizdeki meta modeller
c- Hipnotik dil kalıpları
d- Doğru soru sorma- Meta soru teknikleri

4. Duygusal Zekâ
a- Ayna nöronlar
b- Aktif dinleme

5. Etkili iletişim kurmak
a-Görsel beyin ve etki
b-Beden dili kullanımı
c-duygusal zeka ve karar süreçleri

6. İkna stratejileri
a- Neden-nasıl-niçin üçgeni
b- 6’lı ikna teknikiği
c- Referans sistemi

7. Satış süreci ve satış becerileri
a- Satış döngüsü
b- Satıcının konumu
c- Duygusal yetkinlik
d- Satışta değer oluşturmak
e- İtiraz karşılama teknikleri
f- Temel müzakere teknikleri
g- Stressiz satış teknikleri