SATIŞ VE PAZARLAMA KOÇLUĞU

NÖRO SATIŞ KOÇLUĞU

Nöro Satış Koçluğu, bilimin insanın beyin yapısı, bilişsel durumu, bilinçaltı sistemi gibi kavramların yanında; sosyal, duygusal, görsel zeka ve hafıza, algı filtreleme sistemleri gibi konulardaki gelişmeleri dikkate alarak satışın müşteri odaklı hale getirilmesi için oluşturulmuş bir sistemdir.
Şüphesiz günümüzde satışta roller farklılaşmaktadır. Artık müşteri daha etkin, ilgi odağının merkezi kendisi olan; satıcı ise müşterinin satış sürecinde onun içsel yolculuğuna eşlik eden bir yardımcı konumunda olması gerekmektedir.
Nöro Satış Koçluğu müşterinin duygu, düşünce ve davranış kalıplarını göz önüne alarak satış sürecini müşteriye uygun hale getirip, hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde doğru satışı yapmayı sağlayan bir dizi yöntem sunar.
Bu eğitimin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve nasıl karar verdikleri ile ilgili davranış kalıpları üzerinde ilerlemektedir.
Nöro satışta satıcının rolü karşısındakini aktif bir biçimde dinlemek, onun duygu ve düşüncelerine ayna tutmak ve en önemlisi kişinin satın alma kararına yardımcı olmaktır. Satışçının bu rolü müşteri memnuniyeti ve satışın müşteriye uygun ve doğru şekilde sunulabilmesidir.

Nöro satış muhatabınız ile doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmakla başlar. Kişinin size anlattıklarını duymak, neye ihtiyacı olduğunu tam olarak bilmek ve isteklerini kendisinin de fark etmesini sağlamak ve gerçekten ilgili ürün/ hizmetin tam da istediği şey olduğuna inanmasını sağlamak önemlidir. Satış aşamasında karşınızdakinin söylediklerinin yanı sıra farklı pencerelerden yeni perspektifler oluşturarak müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek önemlidir. Bunun yolu ise kişiyi tam ve bütün olarak tanımak ve anlamaktan geçer. Nöro satış zihinsel ve duygusal alanları birlikte hedefleyerek kişiye en uygun bütünsel bir alışveriş yaptırarak müşterinin istekleri doğrultusunda ona katkı sağlamaktır.