SATIŞ VE PAZARLAMA KOÇLUĞU

NÖRO SATIŞ KOÇLUĞU

Nöro Satış Koçluğu,  bilimin insanın  beyin yapısı, bilişsel durumu, bilinçaltı sistemi  gibi kavramların  yanında;   sosyal, duygusal  ve göresel zeka;  hafıza, algı ve filtreleme sistemleri gibi konulardaki gelişmeleri dikkate alaraksatışın müşteri odaklı hale getirilmesi için Nlp ile Koçluk sistemlerinin harmanlanması ile oluşturulmuş  pazarlama stratejisi geliştirme tekniğidir.

Bu tekniğini daha geniş şekilde ele alacak olursak tüketici davranışlarını anlamaya bu davranışların oluşmasındaki psikolojik ya da sosyal nedenleri araştırmaya, reklamcılar ve hedef kitleye en uygun satın alma koşullarını keşfetmeye, tüm bunların oluşumunda tüketici yani hedef kitlesinin hangi davranışla hangi düşünceyle hareket ettiğini araştırmaya yönelik yapılan çalışmalar şeklinde ifade edebiliriz.

Şüphesiz günümüzde  satışta roller  farklılaşmaktadır.  Artık  müşteri  daha etkin, ilgi odağının merkezi  kendisi olan;  satıcı ise  müşterinin satış sürecinde onun içsel  yolculuğuna eşlik eden bir yardımcı konumunda olması gerekmektedir.

Nöro Satış Koçluğu  müşterinin duygu, düşünce ve davranış kalıplarını göz önüne alarak satış sürecini müşteriye uygun  hale getirip, hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde  doğru satışı  yapmayı sağlayan bir dizi yöntem sunar.

Nöro Satış koçluğunun size sağladığı fırsatları, bu sistemi öğrenmeye ve uygulamaya başladığımızda çok daha iyi fark edebilirsiniz.

Eğer satışta daha etkin olmak, daha sevilen bir satıcı olmak veya çok başarılı bir satış yapmak istiyorsanız sizin için tam istediğiniz fırsat olabilir.

Nöro Satış Koçluğu,  başarılı ve doğru bir satış için müşterilerimizle iletişimimizi pekiştirdiği gibi, satış sürecindeki müşteri hedef ve önceliklerinde etkin olmayı sağlamaktadır.Bu sistem satışla ilgili kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesine katkı sağlar.

Bu eğitimin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl satın aldıkları  ve nasıl karar verdikleri ile ilgili davranış kalıpları üzerinde ilerlemektedir.

Satış koçunun rolü  karşısındakini aktif bir biçimde dinlemek, onun duygu ve düşüncelerine ayna tutmak ve en önemlisi kişinin satın alma kararına yardımcı olmaktır. Satış koçunun bu rolü müşteri memnuniyeti ve satışın müşteriye uygun ve doğru şekilde sunulabilmesidir.

Nöro satış koçluğu ile iletişim ve ilişkileri geliştirmek; Yönetici, iş arkadaşı ve astlarınızla iletişim ve ilişkilerinizde daha başarılı ve etkin olmanıza imkan sağlayabilir.