TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ

TEMEL KOÇLUK SERTİFİKA  PROGRAMI  NELER KAZANDIRIR?

Öğretmenlik, eğitmenlik vb. meslekleri yapan kişiler için, iletişim, eğitim-öğretim becerilerini üst seviyeye taşıyarak, kişilere rehberlik etmeleri için destek olur.

 Profesyonel Koçluğu meslek olarak edinmek isteyen kişiler için, yetkin ve profesyonel eğitim bilgilerini sunar.

Psikolojik Danışmanlık, Yaşam Koçluğu vb. yapmakta olan kişilerin kendilerine mesleki açıdan yeni bir halka eklemelerini sağlar.

 Şirketlerde çalışan, danışmanlık, yöneticilik vb. görevler üstlenen kişiler için, liderlik ve iletişim becerilerini arttırır.

 Kişilerin gelişimine yönelik, yaşam pratiklerine adapte edilebilecekleri potansiyeli geliştirir.

Temel  Koçluk Sertifika Eğitimi ile; koçluk mesleğinde yeterliliği sağlayacak, mesleği yüksek standartlarda icra ederek, fark yaratacak, üst seviyede koçluk becerisi edinecek, kendi yaşantınızda ve başkalarının yaşantılarında fark edilebilir iyileşme sağlayacak, var olan iş ve özel ilişkilerinizde potansiyelinizi arttıracak, doğru iletişim kurabilecek, öncelikle kendinize ve başkalarına liderlik yapma becerilerini geliştirebilecek ve mesleği icra ederken, performansınızı üst seviyelere taşıyacaksınız.

KOÇLUK EĞİTİMİ SONUCUNDA ELDE EDECEKLERİNİZ.

1-) Koçluk anlaşması yapar.

2-) Koç, koçluk alan kişiyle bir güven ve samimiyet ilişkisi kurar.

3-) Koç varlığı gösterir ve hissettirir.(Anda olmak)

4-) Koç; etkin dinler. Yorumsuz, yargısız ve kendi gündeminden bağımsız olur.

5-) Koç; güçlü ve açık uçlu sorular sorar.Meta sorular.

6-) Koç; direkt iletişim kurar. Geribildirim verir, ayna görevini görür.

7-) Koç; farkındalık ve farklı bakış açısı yaratır.

😎 Koç, eylem planı tasarlattırır.

9-) Koç bir hedef belirlemesine yardımcı olur. Hayal, hedef ve istek arasındaki farkı net gösterir.

10-) Koç,gelişimi ve hedeflere bağlılığı takip eder.

TEMEL KOÇLUK SERTİFİKA  PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Koçluk Nedir?

2. Koçun Kişilik Özellikleri Nelerdir?

3.Koçluk sözleşmesi nedir?

4. Koçlukta Etik Değerler Nelerdir?

5. Koçluğa Giriş

6. Koçlukta Derinleşme-Danışanı Tanıma

7.Koçun konumu ve Dil kullanımı

8. Koçluk Görüşmelerine Genel Bakış

9. Yaşam Koçluğu Görüşmelerinde Kullanılabilecek Araçlar

10.Smart hedef belirleme